جلسهٔ ۵ آذر ۱۳۹۲

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسه‌ی ۵ آذر ۱۳۹۲
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌های پیشنهادی
بهداد عابدی

موضوع ۱:

پیشنهاد تعیین زمان جدید برای جلسات

موضوع ۲:

گسترش تعامل بنیاد دانش‌ آزاد با دیگر گروه‌ها و افراد که به صورت آگاه و ناخود‌آگاه به صورت آزاد اقدام به انتشار دانش می‌کنند،از طریق پیوند‌های اینترنتی و حضور فیزیکی در جلساتشان

حمید روحی
اعظم کیماسی
یه‌انقلابی
امیرحسین گودرزی

توضیحات

در این جلسه ابتدا در مورد سنجش زمان جدید برای برگزاری جلسات صحبت شد و قرار شد تا طی هفته‌ی آینده یک نظرسنجی برای روز و ساعت برگزاری جلسات از طریق doodle انجام گیرد.
لینک نظرسنجی، طی این هفته به لیست پستی ارسال خواهد شد.

موضوع دوم پیشنهاد حمید روحی بود در راستای جمع‌آوری دانش‌های آزاد موجود در جامعه و گروه‌های علاقه‌مند و فعال در این زمنیه‌ها، آشناسازی این گروه‌ها با دانش آزاد و ایجاد ارتباط بین این گروه‌ها و کاربرانشان بوسیله‌ی بنیاد دانش آزاد
در ادامه حمید روحی شکلی نمادین برای توضیح شرایط فعلی جامعه و گروه‌های فعال موجود کشید که به علت اینکه به آن شکل دسترسی نداشتیم، مجبوریم که به صورت مکتوب محتوای آن را شرح دهیم:

بنیاد دانش آزاد و افرادی که با آن در ارتباط هستند به عنوان جامعه‌ی کوچک‌تر مشخص شد که هر کدام از افراد این جامعه به نوعی با دانش‌های آزاد و گروه‌های فعال دیگر جامعه آشنایی یکطرفه دارند.

افراد فعال در زمینه‌های دیگر دانش که دانسته یا ندانسته به دنبال دانش آزاد هستند و کاربران مرتبط با این گروه‌ها و دانش‌ها به عنوان جامعه‌ی بزرگ‌تر مشخص شد که نه ارتباط دو به دویی بین این گروه‌ها برقرار است و نه ارتباط و شناختی بین این گروه‌ها و دانش آزاد.

دسته‌بندی این گروه‌ها:

  • آزاد کار نمی‌کنند - می دانند مشکل دارند - اگر آزاد کار کنند مشکلشان حل می‌شود
  • آزاد کار می‌کنند - نمی‌دانند که آزاد هستند
  • آزاد کار می‌کنند - می‌دانند که آزاد هستند - پراکنده هستند


نیازمند تکمیل از روی عکسی که دوستان در جلسه از تخته انداختند ...

در ادامه پیشنهادی برای تشکیل گروهی برای شناخت این گروه‌ها و ایجاد ارتباط بین این گروه‌ها و دانش آزاد ارائه شد و اینکه چه افرادی می‌توانند در این گروه فعالیت کنند و داشتن برنامه برای فعالیت این گروه، به بحث گذاشته شد.

خصوصیات افراد :

  • آشنایی کامل و همه‌جانبه با دانش آزاد
  • بیان کامل به این معنی که علاوه‌بر دانش، توانایی انتقال دانش خود را به درستی داشته باشند.
  • بیان خوش به این معنی که در مخاطب ایجاد علاقه کنند و نه دافعه و جبهه‌گیری.
  • می‌توانید خصوصیات دیگری به این لیست اضافه کنید ...

برنامه: برای تهیه‌ی برنامه قرار بر این شد که با کمک گرفتن از منابع علمی موجود، لیست از سوالات تهیه شود تا با گرفتن پاسخ آن سوالات، خصوصیات گروه‌های هدف مشخص شده و بر طبق آن برنامه مجزایی برای هر نوع گروه، تهیه شود.

روش کار:

  • ابتدا افراد گروه در جلسات گروه‌های هدف شرکت کرده و به جمع‌آوری پاسخ‌‌های لیست سوالات اقدام می‌کنند.
  • با توجه به پاسخ‌ها، نوع گروه هدف مشخص شده و برای آشنایی آن‌ها با دانش آزاد، برنامه‌ریزی می‌شود.
  • ارتباط با گروه هدف طبق برنامه‌ی طراحی‌شده، شروع می‌شود.

جمع‌بندی

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جستارهای وابسته