زیرنویس مصاحبه نلسون ماندلا/فارسی

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

1 00:00:01,654 --> 00:00:02,211 نسلون ماندلا

2 00:00:02,211 --> 00:00:05,080 سمبل آزادی در آفریقا و جهان

3 00:00:05,080 --> 00:00:07,529 نماد الهام‌بخش تحمل و بردباری

4 00:00:07,779 --> 00:00:10,466 سنت آفریقایی "اوبونتو"

5 00:00:10,860 --> 00:00:13,345 اوبونتو یک حقیقت جهانیست

6 00:00:13,345 --> 00:00:15,409 اوبونتو یک مسیر زندگیست

7 00:00:15,412 --> 00:00:18,140 اوبونتو زیربنای مفهوم جامعهٔ آزاد است

8 00:00:18,558 --> 00:00:22,529 بسیاری از مردم شما را به عنوان تجسم اوبونتو می‌شناسند.

9 00:00:22,668 --> 00:00:25,025 شما فکر می‌کنید اوبونتو چیست؟

10 00:00:25,025 --> 00:00:27,463 در روزگار قدیم، زمانی که جوان بودم

11 00:00:29,819 --> 00:00:37,598 یک مسافر در یک روستا متوقف شد.

12 00:00:39,084 --> 00:00:43,856 او لازم نداشت درخواست غذا یا آب بکند

13 00:00:43,856 --> 00:00:50,996 به محض اینکه ایستاد مردم به او غذا دادند و سرگرمش کردند.

14 00:00:51,478 --> 00:00:56,836 این یکی از جنبه‌های اوبونتو است ولی اوبونتو جنبه‌های بسیار دیگری هم دارد.

15 00:00:57,626 --> 00:00:58,694 احترام

16 00:00:58,694 --> 00:01:00,249 مفید بودن

17 00:01:00,249 --> 00:01:01,097 به اشتراک‌گذاری

18 00:01:01,097 --> 00:01:02,280 جامعه

19 00:01:02,280 --> 00:01:03,140 خدمت

20 00:01:03,140 --> 00:01:04,185 اعتماد

21 00:01:04,185 --> 00:01:05,532 سخاوت

22 00:01:05,532 --> 00:01:07,645 یک کلمه می‌تواند معانی بسیاری داشته باشد

23 00:01:07,364 --> 00:01:09,723 این چیزیست که اوبونتو الهام می‌کند

24 00:01:09,723 --> 00:01:14,280 اوبونتو به این معنی نیست که مردم نباید به خودشان ارجاع بدهند.

25 00:01:14,280 --> 00:01:16,654 مسئله اینست که

26 00:01:16,654 --> 00:01:24,757 آیا شما کاری می‌کنید که جامعه اطرافتان امکان بهتر شدن داشته باشد؟

27 00:01:24,757 --> 00:01:29,019 اینها چیز‌های مهمی در زندگی هستند و اگر کسی بتواند اینکار را بکند

28 00:01:29,019 --> 00:01:33,582 این چیزی بسیار مهم است و از آن استقبال خواهیم کرد.