الکترونیک و سخت‌افزار آزاد

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

به صفحهٔ پروژه الکترونیک و سخت‌افزار آزاد خوش آمدید.

توضیحات

الکترونیک آزاد

الکترونیک ، شاخه‌ای از علم فیزیک نظری می‌باشد که تعریف آن دانش مطالعه عبور جریان از مواد مختلف و بررسی آثار آن می‌باشد و مهندسی الکترونیگ ،دانش و ساخت مدار‌های الکترونیکی و بررسی مدار‌هاست.گاهاً ای دو واژه و تعریف‌های آن‌ها ، در حالی که در اکثر موارد معنای مهندسی الکترونیک مد نظر است،به‌جای هم به‌کار می‌روند.فعالیتی که ما آغاز کرده‌ایم به


سخت افزار آزاد

به زودی

ارتباط الکترونیک و سخت‌افزار آزاد با رباتیک

به زودی

ارتباط الکترونیک و سخت‌افزار آزاد با سایر علوم

به‌زودی

پروژه‌های الکترونیک آزاد

به‌زودی

پروژه‌های سخت‌افزار آزاد

به‌زودی

منابع و ابزار‌های مورد نیاز

به‌زودی

مشارکت‌کنندگان


محتوا

به‌زودیپروژه‌های مرتبط


بخش ویژه‌ی پروژه

ToDo List

مهلت:۲ روز


فعالیت‌های انجام‌شده

به‌زودی


پویش پروژه

به‌زودیپیوندهای مرتبط