انگیزه‌هایی برای نوشتن نرم‌افزار آزاد

از بنیاد دانش آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

بعد از ترجمه متن ترجمه شده برای <web-translators@gnu.org> ارسال می‌شود.

متن مقاله: http://www.gnu.org/philosophy/fs-motives.html