جلسهٔ ۱۲ شهریور ۱۳۹۲

از بنیاد دانش آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
جلسه‌ی ۱۲ شهریور ۱۳۹۲
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌ها
یه‌انقلابی

موضوع شماره ۱: روشن کردن تکلیف پوستر و صفحه‌ی حمایت مالی و طراحی کارت سینه و فرم نظرسنجی

موضوع شماره ۲: مشخص کردن زمان برگزاری مانور و مشخص کردن محل برگزاری همایش و گرفتن لوگوی سازمان

سیدمحمدمسعود صدرنژاد
آرش حقیقت
بهداد عابدی
رضا شالباف
امیر حسین گودرزی

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جستارهای وابسته