جلسهٔ ۱۸ اسفند ۱۳۹۲

از بنیاد دانش آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
جلسه‌ی ۱۸ اسفند ۱۳۹۲
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌های پیشنهادی
سیدمحمدمسعود صدرنژاد

موضوع ۱: پیگیری ثبت بنیاد دانش آزاد (به پیشنهاد بهداد)

موضوع ۲: پیگیری برگزاری جلسات آشنایی با دانش آزاد در مدارس (به پیشنهاد بهداد)

موضوع ۳: ایجاد کارگروه ها و فعالیت های عملی در راه تولید محصول آزاد (به پیشنهاد امین)

رضا کزازی
علی رستمی
علی حسینی
آرش حقیقت
علی حفاظتی

دستورجلسه (مطالب مطروحه)

جمع‌بندی و تصمیمات اتخاذ شده

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جستارهای وابسته