جلسهٔ ۱۹ اسفند ۱۳۹۳

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسهٔ {{{تاریخ جلسه}}}
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌های پیشنهادی
سعید علیجانی

موضوعات پیشنهادی:

  • استفاده از سیستم آموزش گروهی در بنیاد دانش آزاد
مبین شاطریان
حمید رضا قوامی - (احتمالی)

دستورجلسه (مطالب مطروحه)

پیش‌نویس جلسه:

بنیاد دانش آزاد چه کارهایی در مورد این ۵ موضوع انجام داده :

  1. پیدا کردن افراد شامل فرد به گروه ، گروه به گروه ، گروه به فرد
  2. هدف گذاری ( تو سیستم آموزش گروهی میشه سیلابس )
  3. پرچم زدن و ایجاد سوال
  4. ارزیابی ( ما چقدر بنیاد دانش هستیم و داریم راه را درست می رویم ؟ )
  5. حرکت به سوی جلسات نا محدود به زمان و نا محدود به مکان

موضوع : اجرای عملی سیستم آموزشی گروهی در بنیاد دانش آزاد

۱. بنیاد دانش آزاد برای پیدا کردن افراد چه کارهایی انجام داده است ؟ آیا افراد بنیاد دانش را پیدا کردند یا بنیاد دانش آزاد افراد را پیدا کرده است ؟ آیا بنیاد دانش آزاد گروهی مشابه به گروه خود را می تواند پیدا کند ؟ و اصلا راه کاری برای این کار در نظر دارد ؟

سیستم آموزش گروهی به دنبال روشی است که به توان افراد افراد دیگر را بدون محدودیت زمان و مکان پیدا کند آیا بنیاد دانش آزاد نیز به دنبال این راهکار است ؟

۲.آیا نعیین موضوع در بنیاد دانش آزاد مشابه یافتن سیلابس برای سیستم آموزشی گروهی است ؟


۳. پرچم گذاری و ایجاد سوال رویه بنیاد در ضبط کلی صدا های جلسه بوده است و عملا هیچ امکانی برای بحث خارج از جلسه ایجاد نمی کند .

آیا ضبط اتومیک صدا در بنیاد وجود دارد ؟

آیا می توان بحث های بنیاد را از حوزه زمان و مکان خارج نمود ؟

یک جلسه در بنیاد دقیقا مشابه یک جلسه در سیستم آموزشی گروهی است ؟


۴. چگونه بفهمیم جلسات بنیاد دقیقا به سمت دانش آزاد در حرکت است ؟

معادل قسمت ارزیابی سیستم آموزش گروهی


فایل صوتی به همراه تصویر برای توضیح ۴ قسمت گفته شده . (مبین)

جمع‌بندی و تصمیمات اتخاذ شده

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جستارهای وابسته