جلسهٔ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسهٔ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌های پیشنهادی
عباس معاذاللهی

موضوعات پیشنهادی:

  • ساختار سایت بنیاد، UML مرتبط با آن، نحوه‌ی فعال کردن اعضا در سایت (عباس معاذاللهی)
  • موضوع دو (فرد پیشنهاد‌دهندهٔ موضوع دو)
یه‌انقلابی
سعید علیجانی

دستورجلسه (مطالب مطروحه)

در ابتدا از یک سؤال اصلی برای طراحی ساختار سایت استفاده می‌کنیم و انشالله پس از مشخص شدن ساختار کلی سایت در خصوص ظاهر آن اقدام می‌کنیم. سؤال اساسی: چرا سایت بنیاد دانش آزاد جواب ۱: هر کس که عضو سایت باشد عضو بنیاد است و برعکس شرح جواب: در اینجا منظور از عضو کسی است ک به سایت سر می‌زند و داشتن حساب کاربری در سایت زیرمجموعه عضویت در سایت است. یکی از اصلی‌ترین نیاز برای اعضای سایت پیمایش بین محتواهای سایت و مشاهده محتواهای مناسب می‌باشد. پس از آنکه عضوی حساب کاربری داشت این مسأله راحت‌تر می‌شود. کلید ارتباط بین محتواها و کاربران داشتن # در سایت می‌باشد.
1. مجموعه‌ی تمام مقالات و سؤالات و ... را محتواهای سایت مینامیم. 2. # برای هر کاربر بتواند توانمندی و علاقه‌مندی آن کاربر را مشخص کند. 3. میزان محبوبیت هر # برای هر کاربر، هر محتوا و کل سایت قابل محاسبه باشد. 4. تمامی ارتباطات (محتوا به محتوا) (محتوا به کاربر) (کاربر به کاربر) از طریق # برقرار می‌شود. 5. جستوجوی اصلی سایت براساس # ها باشد. 6. پرسش و پاسخ نیز براساس # ها باشد. 7. همه بتوانند به محتواها # بزنند 8. هر کس بتواند به خود # بزند 9. همه بتوانند به # های محتواها وزن مثبت یا وزن منفی بدهند. (# ها برای محتواها در چرخه‌ی رشد و نمو و حذف قرار دارند) 10. وزن ارتباط توسط تعداد # های مشترک و وزن اختصاص داده شده به آن‌ها به دست می‌آید. هر چقدر وزن ارتباط بیشتر باشد در پیشنهاد برقرار ارتباط جلوتر قرار میگیرند. 11. قبل از برقراری ارتباط بین محتوا و کاربر خود سیستم تلاش می‌کند با پیشنهاد تعدادی محتوا ارتباط بین محتوا و محتوا را برقرار کند.

جواب ۲: سایت باید رسانه‌ باشد -> خروجی را در اختیار کاربران و بازدید کنندگان قرار دهد تا به بهترین نحو ممکن با بنیاد و تفکرات آن آشنا شوند. ((تنها رسانه‌ی آزاد در دنیا -> rss))

در حال حاضر rss planet و micro bloging داریم. در صدد این هستیم که personalize rss planet داشته باشیم. رسانه‌ی که میخواهیم نه تولید محتوا و نه انتخاب اخبار آن برای نمایش به کاربر نباید متمرکز باشد و باید در اختیار کاربر باشد.

جسته و گریخته در سیستم پرسش و پاسخ به سیستمی نیاز داریم که سوال را به بهترین جواب برساند.س

جمع‌بندی و تصمیمات اتخاذ شده

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جستارهای وابسته