جلسهٔ ۴ شهریور ۱۳۹۳

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسه‌ی ۴ شهریور ۱۳۹۳
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌های پیشنهادی
هدایت وطن‌خواه
یه‌انقلابی
امیرحسین گودرزی
سعید علیجانی

دستورجلسه (مطالب مطروحه)

بعد از برگزاری این جلسه صفحهٔ پروژه‌های رباتیک آزاد و هوش مصنوعی آزاد در ویکی ایجاد شد و قرار شد در ابتدا محتوای این صفحات تکمیل شود.

جمع‌بندی و تصمیمات اتخاذ شده

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جستارهای وابسته