جلسهٔ ۸ تیر ۱۳۹۳

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسه‌ی ۸ تیر ۱۳۹۳
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌های پیشنهادی
سیدمحمدمسعود صدرنژاد

موضوع: جلسه‌ی حضوری برای هماهنگی برگزاری همایش روز آزادی نرم‌افزار

علی تولایی
امیرحسین گودرزی
نگین صحرایی
سعید علیجانی
علی رستمی
یه‌انقلابی
آقای هادی صفی‌اقدم
آقای دکتر محمدباقر فتحی
خانم

دستورجلسه (مطالب مطروحه)

در این جلسه با توجه به مطالب درج‌شده در ترللوی همایش (لینک صفحه‌ی جلسات حضوری ترللو رو نتونستم در اینجا قرار بدم) و افراد شرکت‌کننده در جلسه، حاضران به دو گروه به صورت ذیل تقسیم شدند:

  • پیگیری ثبت بنیاد دانش آزاد

علی رستمی و مسعود صدرنژاد

  • کارگاه latex و xepersian

آقایان هادی صفی‌اقدم و یه‌انقلابی و خانم نگین صحرایی

  • دانش آزاد در سایر رشته‌ها به جز کامپیوتر

در ادامه موضوع دانش‌ آزاد با شرکت آقایان علی تولایی، امیرحسین گودرزی، سعید علیجانی، دکتر محمدباقر فتحی و یه‌انقلابی و خانم نگین صحرایی بررسی شد

جمع‌بندی و تصمیمات اتخاذ شده

بخشی از نظرات در صفحه‌ی ترللوی همایش و در قسمت مربوطه قرار خواهد گرفت و بخش دیگر در همین‌جا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جستارهای وابسته