رباتیک آزاد:شبیه‌سازی دو بعدی فوتبال

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

به صفحه‌ی پروژه‌ی شبیه‌سازی دو بعدی فوتبال خوش آمدید.

شبیه‌سازی دوبعدی فوتبال

توضیحاتی راجع به کلیات پروژه


سورس‌کد‌های پروژه

پروژهٔ شبیه‌سازی دوبعدی فوتبال (libRo2d) نرم‌افزار آزاد می‌باشد وتمامی کد‌های پروژه‌ تحت مجوز GPL منتشر می‌شود. کد‌های پروژه را می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.

در حال حاضر برای مدیریت سورس‌کدها از از سایت گیتوریوس استفاده می‌شود. به امید خدا بعد از راه‌اندازی سیستم مشارکتی برای پروژه‌‌‌های رباتیک آزاد، برای مدیریت سورس‌کد‌ها از سیستم مشارکتی استفاده خواهیم کرد.

نکتهٔ کلی: تمام قسمت‌های نرم‌افزاری و سورس‌کد‌های نوشته‌شدهٔ پروژه‌های رباتیک آزاد، نرم‌افزار آزاد می‌باشد و تحت مجوز‌های آزاد منتشر خواهند شد.


مشارکت‌کنندگان


محتواها

سرفصل‌ها

  • برنامه‌نویسی
  • هوش مصنوعی و الگوریتم
  • سایر سرفصل‌های مرتبط

آموزش


رویکرد


  • پروژهٔ مشارکتی

مقالات موجودپروژه‌های مرتبط


جست و جو در پروژه

صفحه‌های اصلی


انجام‌دادنی‌ها


  • نوشتن و تکمیل محتوای صفحات
  • راه‌اندازی سایت برای شبیه‌سازی
  • راه‌اندازی گیت برای سورس‌کد‌ها


پیوندهای مرتبط