فلسفهٔ کمک به یکدیگر در دانش آزاد

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

یکی از اولین مواردی که افراد جدید در جوامع دانش آزاد می‌بینند، این است در این جوامع همهٔ افراد به یکدیگر کمک می‌کنند. سوالی که برای اکثر این افراد پیش می‌آید این است که چرا من دانشی را که کسب کرده‌ام در اختیار دیگران قرار دهم؟ چرا من به دیگران کمک کنم؟ علت پرسیدن این سوال این است که اکثر افراد با منفعت کمک کردن به دیگران در جوامع دانش آزاد آشنا نیستند. این مقاله در مورد فلسفهٔ کمک کردن به یکدیگر در دانش آزاد نوشته شده است تا علاوه بر پاسخ به سوال مطرح‌شده، به یکی از ویژگی‌های مهم روش دانش آزاد بپردازد.


کمک به یکدیگر

بدیهی است که انسان‌ها در شرایط مختلف، در محیط‌های مختلف و با روش‌های مختلفی به یکدیگر کمک می‌کنند. این کمک کردن انسان‌ها در همهٔ اکوسیستم‌ها مشهود است. کمک کردن انسان‌ها به یکدیگر انواع مختلفی دارد.

چرا یک فرد به دیگران کمک می‌کند؟

از دید یک فرد کمک کردن به دیگران می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. اما آن چیزی که در تمام این دلایل مشترک است، نتیجهٔ کمک کردن است. نتیجهٔ کمک کردن انسان‌ها به یکدیگر با هر دلیلی که باشد، رضایت خاطر است. یعنی انسان‌ها با دلایل مختلفی به یکدیگر کمک می‌کنند و اگر این کمک برای انسان‌ها رضایت به همراه داشته باشد، انسان‌ها به کمک خود ادامه می‌دهند.

اثرات کمک به یکدیگر در جوامع

کمک کردن به دیگران باعث پیشرفت دیگران می‌شود. پیشرفت افراد نیز باعث پیشرفت جامعه می‌شود. به طور مثال در جوامع نرم‌افزار آزاد کمک علمی دیگران باعث پیشرفت علمی افراد در زمینهٔ نرم‌افزار می‌شود و این پیشرفت باعث بالا رفتن سطح علمی و پیشرفت جامعه و نرم‌افزارهای آزاد شده است.

نوع کمک کردن به یکدیگر در جامعهٔ دانش آزاد

کمک کردن انواع مختلفی دارد، اما نوع کمک کردن به یکدیگر در جامعهٔ دانش آزاد چگونه است؟ کمک کردن به یکدیگر در جامعهٔ دانش آزاد، جهت بالا رفتن سطح آگاهی و دانش افراد است. پس کمک کردن در دانش آزاد از جنس خود دانش است. به دیگران کمک می‌کنیم که دانش کسب کنند. نسبت به پدیده‌های مختلف آگاهی به دست بیاورند. بیشتر و بهتر بدانند. بتوانند به راحتی دانش کسب کنند. مشارکت در پروژه‌های آزاد همان کمک کردن به یکدیگر در دانش آزاد به حساب می‌آید. به طور مثال مشارکت در پروژه‌های نرم‌افزار آزاد یا مشارکت در ویکی‌پدیا.

علاوه بر مشارکت حمایت از فعالیت‌ها و پروژه‌های دانش آزاد نیز نوعی کمک کردن به یکدیگر در جامعهٔ دانش آزاد محسوب می‌شود. این حمایت می‌تواند مالی، تبلیغاتی یا هر نوع دیگری از حمایت باشد.

روش دانش آزاد و کمک به همهٔ افراد دنیا

همهٔ افراد از منافع دانش آزاد بهره‌مند می‌شوند. حتی اگر به جامعهٔ دانش آزاد کمک نکنند.


چرا در جامعهٔ دانش آزاد افراد به یکدیگر کمک می‌کنند؟ (یا چرا در جامعهٔ دانش آزاد من به دیگران کمک می‌کنم؟)

مشارکت و همکاری داوطلبانه در دانش آزاد

پشتیبانی از دانش آزاد، حمایت از خود است

بعضی از افراد، پشتیبان دانش آزاد، جامعهٔ دانش آزاد و پروژه‌های دانش آزاد هستند. این پشتیبانی‌ها فراتر از کمک کردن و همکاری است. این افراد وقت زیادی را صرف پشتیبانی از دانش آزاد می‌کنند. این افراد از دانش آزاد پشتیبانی می‌کنند، دانش آزاد از افراد جامعه حمایت می‌کند، هر فرد عضوی از جامعه است. پس در اصل پشتیبانی افراد از دانش آزاد، هم حمایت از جامعه و هم حمایت از خود است.

آزادی دانش و کمک به یکدیگر

گسترش جامعهٔ دانش آزاد

هر قدر کمک‌ها بیشتر باشد، جامعه بزرگ‌تر و منفعت بیشتری نصیب افراد می‌شود. فرض کنید همهٔ افراد دنیا در دانش و آگاهی به یکدیگر کمک کنند. این باعث ساخته شدن دنیایی می‌شود که افراد به راحتی می‌توانند در آن دانش کسب کنند و پیشرفت کنند.

شاید از دید خیلی از افراد این جهان ترسیم‌شده ایده‌آل‌گرایی باشد. این ایده‌آل‌گرایی به راحتی به دست می‌آید. بدون هیچ هزینه‌ای، تنها کافی است هر روز افراد بیشتری برای آگاهی و دانش ارزش قائل باشند. و به دیگران کمک کنند تا همهٔ افراد از دانش و آگاهی بهره‌مند شوند.