فیلم‌های آموزشی

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

پیش گفتار

گروه کاربران نرم‌افزار آزاد چندی است شروع به تهیه‌ی فیلم‌های آزاد آموزشی کرده است.

فیلم آزاد، فیلمی است که استفاده از آن با شرایط مجوزهای آزاد برای هر فرد و گروهی در دنیا وجود دارد.

در اولین قدم، گروه شروع به تهیه‌ی فیلم‌های آزاد آموزشی در زمینه‌ی نرم‌افزار آزاد کرده است.

امکان ساخت چنین فیلم‌هایی برای تمامی افراد جامعه، با تخصص در هر زمینه‌ای از دانش وجود دارد.

پروژه‌ها

زیرنویس فیلم "پوچی حق انحصاری ثبت اختراع"

پوچی حق انحصاری ثبت اختراع

"پوچی حق انحصاری ثبت اختراع، پرونده حق اختراع‌های نرم‌افزاری و تاریخچه فعالیتهای قضایی که به محبوب شدن آن‌ها منتهی شد، و زیانی که به توسعه دهنده‌های نرم‌افزار و حوزه‌های گسترده‌تر وارد شد را بررسی میکند. مبنای فیلم، مجموعه‌ای از مصاحبه‌های انجام شده در زمان بررسی دوباره پرونده بیلیسکی که در دادگاه عالی است؛ پرونده‌ای که میتواند پیامدهای قابل توجه‌ای برای ثیت اختراع‌های نرم‌افزاری داشته باشد. تصمیم دادگاه به زودی اعلام خواهد شد ... "


برای دانلود فیلم همراه با زیرنویس فارسی، به وبسایت پروژه مراجعه کنید:

Patent Absurdity — How software patents broke the system