مجموعه مقالات پیرامون آموزش رایگان و در دسترس برای همه‌ی مردم بوسیله‌ی دانش آزاد

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

آموزش رایگان و در دسترس برای همه‌ی مردم، یکی از نتایج آزادی دانش است.

نحوه‌ی انجام این کار

دلایل انجام این کار

اثرات این کار