مجموعه مقالات پیرامون Donate و کمک‌های داوطلبانه مردمی در دانش آزاد

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

در این مجموعه سعی داریم تا مجموعه مقالات و جملات جالب و مفهومی برای آشنا کردم مردم با کمک داوطلبانه را جمع‌آوری کنیم.

از این رو از هر شخص که تمایل دارد تا مطلبی پیرامون این موضوع برای معرفی به جامعه بنویسد، استقبال می‌کنیم

می‌توانید از منابع مختلف هم اگر مطالبی در این زمینه می‌شناسید معرفی کنید.

فرهنگ‌سازی کمک داوطلبانه به تولیدات مورد استفاده می‌تواند گام مهمی در گسترش دانش آزاد در جامعه بردارد