نرم‌افزار آزاد و عدالت اجتماعی

از بنیاد دانش آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

لینک فیلم سخنرانی در archive.org: https://archive.org/details/eben-moglen-oct-2006

لینک فیلم سخنرانی در youtube: http://www.youtube.com/watch?v=NorfgQlEJv8

متن کامل سخنرانی: http://www.geof.net/blog/2006/12/10/eben-moglen

ترجمه