هوش مصنوعی آزاد:معرفی منابع آموزشی

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

در این صفحه فهرستی از منابع هر رشته را قرار دادیم تا افراد مختلف به عنوان آموزش از منابع توشته شده استفاده کنند.

منابع مقدماتی هوش مصنوعی

منابع مربوط به پروژه‌های موجود

منابع منطق فازی

منابع استدلال خودکار

منابع الگوریتم‌های تکاملی

منابع الگوریتم‌های جست و جو

منابع الگوریتم‌های ژنتیک

منابع الگوریتم‌های شبکه‌های عصبی

منابع بینایی ماشین

منابع پایگاه دانش

منابع پردازش تصویر

منابع پردازش زبان طبیعی

منابع پردازش صوت

منابع پیاده‌سازی سخت‌افزاری هوش مصنوعی

منابع تشخیص گفتار

منابع داده‌کاوی

منابع زبان‌های برنامه‌نویسی هوش مصنوعی

منابع سیستم‌های خبره

منابع شناسایی الگو

منابع کاربرد هوش مصنوعی در رباتیک

منابع هوش محاسباتی

منابع یادگیری ماشین

جستار‌های وابسته