زبان‌های پشتیبانی‌شده

پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرستی از تمام زبان‌های پشتیبانی‌شده توسط بنیاد دانش آزاد را به همراه نام مترجمان در حال کار در آن زبان نمایش میدهد. هرچه یک مترجم با ویرایش‌های بیشتری مشارکت کرده باشد، نامش بزرگتر دیده می‌شود. رنگ زیرخط نشان‌دهندهٔ تازگی فعالیت مترجم در اینجا است.

توضیح برای رنگ: آخرین ترجمه در ۰ ۳۰ ۶۰ ۹۰ ۱۲۰ ۱۵۰ ۱۸۰ روز پیش.

[en] انگلیسی - English

آمار زبان و ترجمه‌های اخیر

مترجمان: Saeed و Smmsadrnezh

[fa] فارسی - فارسی

آمار زبان و ترجمه‌های اخیر

مترجمان: FuzzyBot، Saeed و Smmsadrnezh

[qqq] Message documentation - Message documentation

آمار زبان و ترجمه‌های اخیر

مترجمان: Saeed و Smmsadrnezh


در مجموع ۳ زبان.