پروژهٔ سیستم نشر کتاب

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

هدف

برای بالا بردن فرهنگ دانش آزاد در جامعه لازم است ابزارهایی جهت بالا بردن آگاهی‌های عمومی تدوین شود. یکی از این ابزارها سیستم توسعه و نشر کتاب است.

در حال حاضر کتاب‌های زیادی به زبان فارسی در سطح اینترنت با قالب‌های متفاوت وجود داره، اما یکپارچگی لازم بین این کتاب‌ها نیست؛ خیلی از این کتاب‌ها پابلیک دامین هستند و از لحاظ استانداردهای مرتبط با کتاب (ای‌پاب و ...) وضعیت خوبی ندارد. اگر بتوانیم ابزاری ساده جهت تبدیل یا انتشار کتاب جدید ایجاد کنیم، تحول خوبی در این زمینه ایجاد خواهد شد.

استانداردها

استانداردهای ویرایش کتاب

  • docbook
  • markdown

استانداردهای نمایش کتاب

  • epub
  • pdf
  • html

کارهای انجام شده (آزاد)

در حال حاضر توسط جامعهٔ نرم‌افزار آزاد، کارهای خوبی در زمینهٔ نشر کتاب ایجاد شده است.

ویرایشگر کتاب

پروژهٔ gitbook ویرایشگر ساده‌ای را جهت نوشتن کتاب فراهم کرده است.

ویرایشگر مارک‌دان برای زبان فارسی

گروه سبحه برای ویرایشگر مارک‌دان ساده‌ای برای زبان فارسی طراحی کرده‌اند.

یک ویرایشگر ساده و تحت وب برای نوشتن مارک‌دان به زبان فارسی

کارهای انجام شده (انحصاری)

بوته، پروژه‌ای‌ست برای ارزیابی پروژه‌ها، به طوری که دانشجویان پروژه‌ها و مقالات خود را به کمک یکدیگر تدوین و مورد ارزیابی قرار می‌دهند. این پروژه تفاوت چندانی با پروژهٔ نشر کتاب ندارد. چرا که کتاب در معنای دیجیتال مفهوم پیچیده‌ای به خود گرفته است.

کارهایی که لازم است انجام دهیم

  • فارسی‌سازی و بومی‌سازی پروژهٔ gitbook برای زبان فارسی، تا بتوانیم کتاب‌های فارسی را به همین سبک تولید کنیم.