پروژه شبکه ارتباطی ربات‌ها

از بنیاد دانش آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

تعریف

با گسترش بحث IOT نیاز به ارتباط ریات ها با یکدیگر در حال افزایش است. با توجه به بسترهای ارتباطی جدید مانند رایانش ابری که این امر را برای ما ساده تر کرده اند امکان راه اندازی این چنین امکاناتی نیز افزایش یافته است. به این دو دلیل تحقیق و بررسی روی موضوع مطرح شده به نظر جالب رسیده و خالی از فایده نمی باشد.