کاربر:Abbas

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

عباس، توانایی: هوش مصنوعی، تجزیه و تحلیل سیستم‌ها، طراحی و اجرای پروژه‌‌های نرم‌افزاری، پیاده ساز وب