گنجینه

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

تعریف

گنجینه پروژه‌ای آزاد است که هدف آن تولید دیتابیس دیجیتال اطلاعات و اسناد زبان پارسی به کمک مردم و برای مردم است.

دیتابیس دیجیتال آزاد چیست؟ مجموعه‌ای از اطلاعات که بصورت مدیریت شده بوسیله‌ی مشارکت همگانی ایجاد شده و قابل استفاده در کامپیوتر‌ها برای هر فرد و گروهی است. از مزایای دیجیتال کردن آزاد اطلاعات می‌توان:

۱- سهولت دسترسی

۲- صرفه‌جویی در منابع طبیعی و مالی

۳- افزایش سرعت جستجو

۴- سهولت و تنوع در موارد استفاده

۵- هزینه‌ی تولید حداقل

۶- بالا بردن سطح اطلاعات جامعه

۷- دسترسی آزاد و رایگان مردم به منابع عظیم اطلاعاتی

۸- گسترش مطابق با خواست جامعه

را می‌توان نام برد.

اطلاعات و اسناد زبان پارسی شامل هر گونه منبع ذخیره‌سازی اطلاعات مانند کتاب، صوت و فیلم می‌باشد که در راستای انجام پروژه‌ی گنجینه با اعمال تغییرات لازم از قبیل:

۱- تایپ کتاب‌های چاپی، جزوات و نسخ خطی

۲- تایپ نوارها و فایل‌های صوتی

۳- اضافه کردن تصویر به فایل‌های صوتی

۴- ترجمه فایل‌های صوتی

۵- تهیه‌ی زیرنویس و ترجمه فایل‌های تصویری

۶- تایپ فایل‌های تصویری

۷- تولید محتوای با استفاده از محتوای موجود و ترکیب آن‌ها و تولید محتوای جدید

۸- در دسترس قرار دادن هر یک از محتوای تولید یا تبدیل شده تحت مجوز‌های حافظ حقوق جامعه از جمله مجوز‌های آزاد موجود.

۹- در دسترس قرار دادن هر یک از محتوای تولید یا تبدیل شده تحت تکنولوژی‌های آزاد مانند انتشار تحت فرمت‌های آزاد یا استفاده در نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای آزاد

کمک مردم: استفاده از دانش، توان و خواست جامعه در راستای پیاده‌سازی پروژه مانند

۱- فراهم آوردن محتوا

۲- تأمین نیروی انسانی

۳- تأمین نیروی متخصص

۴- فراهم آوردن امکانات فیزیکی

۵- معرفی پروژه

۶- تأمین نیاز‌های مالی

۷- اعلام نیاز به محتوای جدید و ارائه‌ی پیشنهاد برای موارد قابل و در حال انجام

برای مردم – مجوز‌های حافظ حقوق جامعه: محتوای آثار تولید یا تبدیل شده در گنجینه برای مردم است و استفاده از آن به صورت همیشه آزاد و رایگان برای تمام افراد جامعه به سادگی امکان‌پذیر خواهد بود. دسترسی آزاد و رایگان تمامی مردم به دانش و رهایی از انحصار انحصارگران، تجارت دانش را برای همیشه در هم خواهد شکست. برای حصول این هدف، احتیاج به مجوزهای قانونی آزاد است که تضمین‌کننده‌ی حقوق تک تک افراد جامعه باشد. خوشبختانه اینگونه مجوزها در حال استفاده بوده و کافی است تا مورد بررسی قرار گیرد و قانوناً حمایت شود.


قسمت‌های پروژه

۱- ساخت دیتابیس دیجیتال

۲- پر کردن دیتابیس دیجیتال

۳- ساخت نرم‌افزارهای استفاده‌کننده از دیتابیس

۴- تبلیغات پروژه

۵- فراخوانی دیتابیس در تولید محتوای جدید

۶- به هنگام سازی محتواهای تولید‌شده