تبیین مفاهیم اجتماعی دانش آزاد

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

هدف از ایجاد این نوشتار، تدوین و جمع آوری برخی تعاریف و مفاهیم اجتماعی از منظر اجتماع و دانش آزاد می‌باشد.

رأی و رأی‌گیری در دانش آزاد

مقاله اصلی: رأی‌گیری: خوب؟ بد؟ زشت؟

قبلاً در جلسات بنیاد و معرفی‌نامه بنیاد دانش آزاد در رابطه با اشکالات رأی گیری و سیستم‌های تصمیم‌گیری سنّتی بحث شده است. با این حال دانش آزاد نیز نیاز به مکانیزمی مدوّن برای تصمیم‌گیری دارد.

در حقیقت در مدل « رأی‌گیری دانش‌آزاد » تلاش بر این است تا با مکانیزه کردن فرایند تصمیم‌گیری، مدلی مناسب جهت اجماع و نظردهی در سیستم دانش آزاد بنا کنیم.

البته شایان ذکر است که بیشتر از جامعه، این خود بنیاد خواهد بود که می‌تواند از این مدل سود ببرد تا هر چه سریع‌تر به اهدافش برسد.

مدیریت در دانش آزاد

مقاله اصلی: مدیریت در دانش آزاد یا بهتر بگوییم: مدیر کیست؟

در دست اقدام

آموزش و پرورش در دانش آزاد

مقاله اصلی: آموزگار، آموزنده و آموزش آزاد

در دست اقدام

توضیحات

از تمامی دوستان و علاقه مندان درخواست می‌شود در هر چه کامل‌تر شدن عناوین این صفحه و صفحات بعدی آن ما را یاری رسانند که این عمل شایسته و خدا پسندانه شان جز خدمت به خلق الله، به آماده‌شدن کانتنت برای معرفی‌نامه بنیاد دانش آزاد نیز کمک شایانی می‌کند!

یا علی! Arf1372 (بحث)