جلسهٔ ۱۰ دی ۱۳۹۳

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسهٔ ۱۰ دی ۱۳۹۳
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌های پیشنهادی
عباس معاذاللهی

موضوعات پیشنهادی:

سعید علیجانی

دستورجلسه (مطالب مطروحه)

جمع‌بندی و تصمیمات اتخاذ شده

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جستارهای وابسته