جلسهٔ ۱ تیر ۱۳۹۶

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسهٔ ۱ تیر ۱۳۹۶
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌های پیشنهادی
مسعود صدرنژاد

موضوع: درست کردن فیلم مستند با موضوع نرم‌افزار آزاد

مصطفی آهنگرها
سعید علیجانی

دستورجلسه (مطالب مطروحه)

مواردی که از طرف مصطفی آهنگرها پیش از جلسه مطرح شدند:

🔴 نقش، تأثیر و حضور دانش و نرم‌افزار آزاد در جهان

 • ورای نرم‌افزارهای آزاد، چه مواردی را می‌توان برشمرد که از مصادیق تاثیرگذاری دانش و نرم‌افزار آزاد در جهان باشد؟ پیدایش نرم‌افزار آزاد، چه تحولی در زندگی ما ایجاد کرده است؟
 • عملاً نفع دانش/نرم‌افزار آزاد بیش‌تر به چه گروهی از کاربران رسیده است؟ صنعتی و عمده؟ شخصی و خرد؟
 • جدا از بحث تولید دانش و نرم‌افزار آزاد، چه تلاش‌هایی برای آزاد کردن دانش و نرم‌افزارهای موجود شده است؟ میزان موفقیت تا چه میزان بوده؟

🔴 نقش، تأثیر و حضور دانش و نرم‌افزار آزاد در ایران * فرد: چه کسی یا کسانی در ایران پرچم‌دار این جنبش بوده و هستند؟ این افراد، چه چالش‌هایی را پشت‌سر گذاشته و با چه چالش‌هایی روبرو هستند؟

 • رویداد: رویدادهای شاخص در این زمینه کدامند؟ غیر جشن روز آزادی نرم‌افزار، آیا رویداد مهم و تأثیرگذار دیگری در ایران داشته‌ایم؟
 • محصول: نتیجهٔ فیزیکی و ملموسی از فعالیت‌های این جنبش در ایران وجود دارد؟ عمدهٔ تولیدات جنبش آزادی دانش و نرم‌افزار در چه زمینه‌هایی است؟
 • آزادسازی: آیا تلاشی برای آزاد کردن دانش و نرم‌افزارهای موجود شده است؟

🔴 مقایسه جنبش دانش/نرم‌افزار آزاد در ایران و جهان

🔴 جمع‌بندی به عنوان فعالان عرصهٔ نرم‌افزار آزاد، کدام بخش را نیازمند تحریک به سوی نرم‌افزار آزاد می‌دانید؟

 • جامعه (عوام)
 • کنش‌گران مدنی
 • حکومت و نهادهای تصمیم‌گیر

جمع‌بندی و تصمیمات اتخاذ شده

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جلسه، با مروری بر رئوس کلی بحث که توسط مصطفی آهنگرها ارائه شده بود آغاز شد. مسعود صدرنژاد با اشاره به رویکرد عمدتا پایین به بالای سوالات، به این موضوع اشاره کرد که می‌توان دو روی‌کرد به دانش آزاد داشت‌: روی‌کرد بالا به پایین و روی‌کرد پایین به بالا. در حالی که در روی‌کرد بالا به پایین، محوریت بحث روی مباحث فلسفی و تئوریک است، به دلایل متعدد از جمله محدود بودن بحث نظری، نیاز به بحث‌های پایین به بالا بیش‌تر احساس می‌شود.

مصطفی آهنگرها نیز عنوان کرد که به دلیل قابل فهم شدن بحث نرم‌افزار آزاد در جامعه، نمی‌توان صرفاً با بحث‌ها تئوریک با بدنه‌ی جامعه انتظار نتیجه‌ی مثبتی را داشت. بهترین راه، ارائه‌ی مصادیق و مثال‌های واقعی از تأثیر و اهمیت حضور دانش آزاد به جامعه است که همین امر مقدمه‌ی توجه جامعه به مباحث تئوریک و فلسفی می‌تواند باشد. در ساخت مستند نیز چیزی که برای قابل فهم کردن مباحث فلسفی مورد نیاز است، نشان دادن مصادیق تأثیر آن تفکر در زندگی روزمره افراد است. داشتن همین روی‌کرد بوده که باعث شده سؤالات عمدتا در همین جهت تنظیم شوند.

ادامه جلسه با تمرکز بر بخش اول سؤالات که ناظر بر نقش دانش/نرم‌افزار آزاد در خارج از ایران بود آغاز شد. در این بخش، مسعود صدرنژاد و سعید علیجانی به ارائه‌ی مثال‌هایی از بنیادهای حامی دانش/نرم‌افزار آزاد و تلاش‌ها و دست‌آوردهای آنان در این زمینه پرداختند. از جمله‌ی موارد مورد بحث می‌توان به فعالیت‌های بنیادهای زیر اشاره کرد:

 • archive.org
 • mozilla
 • eff.org
 • creative common

به دلیل محدودیت زمان، قرار بر این شد که جلسه‌ی آتی، با تمرکز بر دانش/نرم‌افزار آزاد در ایران پرداخته شود.

جستارهای وابسته