جلسات برگزارشده

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

برای مشاهدهٔ آدرس دقیق مکان جلسات، زمان و مکان جلسات را ببینید. برای مشاهدهٔ اهداف و فعالیت‌های صورت گرفته در جلسات اهداف جلسات، فعالیت‌ها و روش‌ها را ببینید. همچنین برای مشاهدهٔ صورت جلسات روی عنوان هر جلسه کلیک کنید.

 تذکر: در این صفحه جزئیات بعضی از جلسات برگزار شده نوشته شده است.

جلسات آینده

در این صفحه فهرست موضوعاتی که قرار است در آینده بررسی شوند همراه با توضیحات نوشته شده‌است.

زمان: آخرین زمان برگزاری جلسات هفتگی

مکان: آخرین مکان برگزاری جلسات هفتگی

جلسات سال ۱۳۹۶

جلسهٔ ۲۲ آبان ۱۳۹۶

ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: گفت‌وگو پیرامون «خلاقیت و دانش آزاد»

جلسهٔ ۱ تیر ۱۳۹۶

ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

مکان : میدان هروی، خیابان وفاومنش، نبش مکران، ساختمان ایران‌زمین، واحد ۴۰۲، شرکت سفرهای طلایی

موضوع: دیدار پیرامون مستند نرم‌افزار آزاد

جلسهٔ ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

مکان : میدان هروی، خیابان وفاومنش، نبش مکران، ساختمان ایران‌زمین، واحد ۴۰۲، شرکت سفرهای طلایی

موضوع: دیدار پیرامون مستند نرم‌افزار آزاد

جلسات سال ۱۳۹۵

جلسهٔ ۱۴ شهریور ۱۳۹۵

ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰

مکان :

موضوع:

جلسات سال ۱۳۹۴

جلسهٔ ۴ مهر ۱۳۹۴

ساعت ۱۸:۰۰ الی : ۲۰:۳۰

مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه چهارم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: داوری مقالات و هماهنگی کارگاه‌های جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار

جلسهٔ ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

ساعت ۱۸:۰۰ الی : ۲۰:۳۰

مکان : مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه چهارم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: داوری مقالات و هماهنگی کارگاه‌های جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار

جلسهٔ ۳۰ شهریور ۱۳۹۴

ساعت ۱۸:۰۰ الی : ۲۰:۳۰

مکان : مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه چهارم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: داوری مقالات و هماهنگی کارگاه‌های جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار

جلسهٔ ۲۹ شهریور ۱۳۹۴

ساعت ۱۸:۰۰ الی : ۲۰:۳۰

مکان : مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه چهارم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: داوری مقالات و هماهنگی کارگاه‌های جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار


جلسهٔ ۲۸ شهریور ۱۳۹۴

ساعت ۸:۳۰ الی : ۱۲

مکان : مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه چهارم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: داوری مقالات و هماهنگی کارگاه‌های جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار


جلسهٔ ۱۹ مرداد ۱۳۹۴

ساعت ۱۹ الی :۲۰:۳۰

مکان : مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: هماهنگی جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار

جلسهٔ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

مکان : مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: ساختار سایت بنیاد و UML مرتبط با آن

جلسهٔ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

مکان : مکان: خیابان ولی‌عصر (عج) - بالاتر از زرتشت (ایستگاه قدس) - کوچه جاوید - پلاک ۲۲ - طبقه سوم - شرکت بندار سوبان سامانه

موضوع: دبیرخانهٔ جوامع کاربری نرم‌افزارهای آزاد

جلسهٔ ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ - جلسهٔ رباتیک آزاد

ساعت ۱۶ الی ۱۸

مکان: خیابان نجات‌اللهی - بن‌بست هشتم - دانشگاه پیام نور واحد تهران شمال - ساختمان کاوه

موضوع: معرفی رباتیک آزاد

جلسات سال ۱۳۹۳

فهرست جلسات سال ۱۳۹۳ در صفحهٔ جلسات برگزارشده:۱۳۹۳ نوشته شده است.

جلسات سال ۱۳۹۲

فهرست جلسات سال ۱۳۹۲ در صفحهٔ جلسات برگزارشده:۱۳۹۲ نوشته شده است.

جلسات سال ۱۳۹۱

فهرست جلسات سال ۱۳۹۱ در صفحهٔ جلسات برگزارشده:۱۳۹۱ نوشته شده است.

جلسات سال ۱۳۹۰

فهرست جلسات سال ۱۳۹۰ در صفحهٔ جلسات برگزارشده:۱۳۹۰ نوشته شده است.