جلسهٔ ۲۲ آبان ۱۳۹۶

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسهٔ ۲۲ آبان ۱۳۹۶
افراد شرکت‌کننده موضوع
نفیسه آزاد

گفت‌وگو پیرامون «خلاقیت و دانش آزاد»

سعید علیجانی
حامد برمخ‌شاد
یه‌انقلابی
مریم ملکی
دانیال بهزادی
محسن پهلوان‌زاده
سیدمحمدمسعود صدرنژاد
محمد مسلمی

دستورجلسه (مطالب مطروحه)

جمع‌بندی و تصمیمات اتخاذ شده

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جستارهای وابسته