جلسهٔ ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسهٔ ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌های پیشنهادی
سعید علیجانی

موضوع: دیدار پیرامون مستند نرم‌افزار آزاد

دانیال بهزادی
مصطفی آهنگرها
مسعود صدرنژاد

دستورجلسه (مطالب مطروحه)

بحث و تبادل نظر به منظور یافتن زمینه‌های مناسب برای تولید فیلم(های) مستند درباره‌ی دانش و نرم‌افزار آزاد

جمع‌بندی و تصمیمات اتخاذ شده

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

در ابتدای جلسه، شرکت‌کنندگان در جلسه ضمن معرفی خود، به تبادل نظر در خصوص تاریخچه و وضعیت دانش و نرم‌افزار آزاد در ایران و جهان به ویژه تایخچه برگزاری جشن‌های روز آزادی نرم‌افزار در ایران پرداختند.

جستارهای وابسته