جلسهٔ ۲۷ فروردین ۱۳۹۴

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسهٔ ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ جلسهٔ رباتیک آزاد
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌های پیشنهادی
امیرحسین گودرزی

موضوعات پیشنهادی:

  • موضوع یک: معرفی رباتیک آزاد بر اساس مقالهٔ اساس‌نامهٔ رباتیک آزاد
  • موضوع دو: معرفی ابزارهای کار گروهی برای پروژه‌های رباتیک مانند گیت، ویکی، ترلو و میلینگ‌لیست
  • موضوع سه: آشنایی با نرم‌افزار آزاد و ارتباط آن با رباتیک آزاد
  • موضوع چهار: بحث آزاد و پرسش و پاسخ
سعید علیجانی
گروهی از دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران شمال

دستورجلسه (مطالب مطروحه)

در این جلسه ابتدا حاضرین در جلسه، خودشان را معرفی کردند. بعد از آن، موضوع «آشنایی با رباتیک آزاد طبق مقالهٔ اساس‌نامهٔ رباتیک آزاد» توسط سعید علیجانی ارائه شد. در بخش بعدی امیرحسین گودرزی ابزارهای کار گروهی برای پروژه‌های رباتیک را معرفی کرد. و در بخش پایانی بحث آزاد و پرسش و پاسخ بین شرکت‌کنندگان در جلسه صورت گرفت.


جمع‌بندی و تصمیمات اتخاذ شده

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جستارهای وابسته