جلسهٔ ۲۹ شهریور ۱۳۹۳

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسه‌ی ۲۹ شهریور ۱۳۹۲
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌های پیشنهادی
سعید علیجانی

موضوعات پیشنهادی:

امیرحسین گودرزی
۱۱ ۱۱
دانیال صائبی‌پور
اسحاق فدائی
نیما بهمرام
سید مهدی علوی

دستورجلسه (مطالب مطروحه)

در این جلسه در مورد محتوای سایت روز آزادی نرم‌افزار بحث شد و مقداری از محتوا نیز با مشارکت اعضای شرکت‌کننده تکمیل شد.

جمع‌بندی و تصمیمات اتخاذ شده

در پایان این جلسه تصمیم گرفته شد که ادامه‌ی جلسات بنیاد در مکان فعلی ( شرکت بندار سوبان سامانه ) تا آخر فصل پاییز برگزار شود، همچنین تصمیم گرفته شد که برای روز برگزاری جلسات در فصل پاییز -به جهت باز شدن دانشگاه‌ها- نظر سنجی برگزار شود

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جستارهای وابسته