جلسهٔ ۱ شهریور ۱۳۹۳

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
جلسه‌ی ۱ شهریور ۱۳۹۳
افراد شرکت‌کننده موضوعات و فعالیت‌های پیشنهادی
سعید علیجانی

موضوعات پیشنهادی:

سیدمحمدمسعود صدرنژاد
علی رستمی
یه‌انقلابی
حمیدرضا قوامی
اسحاق فدایی


دستورجلسه (مطالب مطروحه)

در این جلسه شرکت‌کنندگان در مورد مبحث آسیب‌شناسی فرهنگ دانش آزاد در ایران و پیاده‌سازی آن ( به صورت خاص پروژه‌ی رباتیک آزاد ) بحث کردند.

جمع‌بندی و تصمیمات اتخاذ شده

نظر افراد شرکت‌کننده در جلسه

جستارهای وابسته