رباتیک آزاد:معرفی منابع آموزشی

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

منابع آموزشی رباتیک به سه قسمت الکترونیک و سخت‌افزار، برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی تقسیم شده است. در این صفحه فهرستی از منابع آموزشی موجود در ویکی بنیاد دانش آزاد و سایر منابع آموزشی نوشته شده است.

منابع مربوط به پروژه‌های موجود

منابع مربوط به سیستم مشارکتی

منابع عمومی لیگ‌های روبوکاپ

منابع شبیه‌سازی دوبعدی فوتبال

منابع شبیه‌سازی سه‌بعدی فوتبال

منابع شبکهٔ ارتباطی ربات‌ها

الکترونیک و سخت‌افزار

برنامه‌نویسی

هوش مصنوعی

منابع هوش مصنوعی به طور دقیق همراه با توضیحات در صفحه‌ٔ هوش مصنوعی آزاد:معرفی منابع آموزشی نوشته شده است. در این جا هم فهرستی از منابع و سرفصل‌های مرتبط به پروژه‌های ایجاد شده نوشته خواهد شد.


جستار‌های وابسته

رباتیک آزاد