رباتیک آزاد:مشارکت آموزشی

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

مشارکت آموزشی در پروژهٔ رباتیک آزاد

پروژهٔ رباتیک آزاد با هدف آزاد‌سازی دانش در زمینهٔ رباتیک طبق اساس‌نامهٔ پروژه‌های آزاد آغاز شده است. یکی از نیاز‌های اصلی این پروژه نوشتن مطالب آموزشی خوب و دقیق و معرفی منابع کاربردی برای انجام پروژه‌های زیرمجموعهٔ رباتیک آزاد می‌باشد. برای انجام دادن یک پروژه‌ی آزاد موفق در زمینهٔ رباتیک به افراد داوطلب و دارای دانش در زمینه‌های دانشی مرتبط به رباتیک نیاز داریم. اهمیت مشارکت آموزشی به طور کامل در صفحهٔ مشارکت آموزشی در پروژه‌های دانش آزاد نوشته شده است.


منابع مفید

به جهت داشتن یک سیستم آموزشی خوب در پروژهٔ رباتیک آزاد نیازمند این هستیم که به صورت جامع، منابع مفید رباتیک را به همهٔ افراد معرفی کنیم. نکتهٔ مهم معرفی منابع مفید جامع بودن آن می‌باشد یعنی منابع مفید و پراکندهٔ موجود را پیدا کنیم و به صورت یک جا و همراه با توضیحات معرفی کنیم.


نوشتن مطالب آموزشی آزاد

این امکان هست که ضمن انجام پروژه‌های مرتبط با رباتیک، توسط افراد در گروه‌ها مطالب علمی مختلفی نوشته شود ( تولید دانش ). انتشار دانش از طریق همین سیستم مشارکتی ایجاد‌شده و به صورت آزاد انجام می‌شود. این دانش تولید شده به عنوان مطالب آموزشی برای همهٔ افراد بر اساس نیاز خودشان در نظر گرفته می‌شود. افرادی که به پروژه‌های رباتیک اضافه می شوند، از همین مطالب جهت یادگیری استفاده می‌کنند.


نیاز به مشارکت

به دلیل گسترده بودن دانش رباتیک پروژه‌های ایجاد شده در بنیاد دانش آزاد نیازمند مشارکت آموزشی افراد علاقه‌مند می‌باشد. با گسترش صفحات آموزشی به گسترش دانش آزاد در زمینهٔ رباتیک و افزایش کیفیت و سرعت پروژه‌ها کمک کنید!

آموزش کلیات رباتیک آزاد

در این جا دو رویکرد مطرح است

  • معرفی مختصر از رباتیک برای آشنایی همه: در این قسمت لازم است که معرفی کوتاهی از رباتیک نوشته شود، تا همهٔ افراد بعد از خواندن بدانند که رباتیک چیست؟ و هدف انجام پروژه‌های رباتیک آزاد چه می‌باشد.
  • آموزش مقدمات رباتیک به جهت اضافه شدن افراد به پروژه‌های کوچک: در این قسمت لازم است تا مطالب آموزشی مقدماتی در زمینهٔ رباتیک نوشته شود و منابع مفید معرفی شود، تا افراد علاقه‌مند به یادگیری رباتیک بتوانند نیاز آموزشی خود را برطرف کنند و افراد علاقه‌مند به شرکت در پروژه‌های کوچک بتوانند بعد از خواندن این مطالب به پروژه‌های اضافه شوند و یا این که پروژه‌های مورد نظر خود را تعریف کنند.


آموزش برای پروژه‌های موجود

هر پروژه‌ای که ایجاد می‌شود نیازمند یک سری مطالب آموزشی و اسناد و راهنما می‌باشد. لازم است که برای پروژه‌های ایجاد شده این موارد نوشته شود.


نحوهٔ مشارکت آموزشی در پروژهٔ ربایتک آزاد

نحوهٔ مشارکت افراد در پروژه‌های آموزشی بسیار راحت می‌باشد، اگر به مشارکت آزاد در زمینهٔ رباتیک علاقه دارید، کافی است در ویکی بنیاد دانش آزاد وارد شوید و مطالبی را که نیاز به تکمیل محتوا دارند، تکمیل کنید.


پروژه‌های نیازمند مشارکت

جستار‌های وابسطه