مشارکت آموزشی در پروژه‌های دانش آزاد

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

این مقاله در مورد مشارکت آموزشی در پروژه‌های دانش آزاد می‌باشد. مقاله کلی آموزش در دانش آزاد هنوز تکمیل نشده است.

پروژه‌های دانش آزاد به مشارکت‌های داوطلبانهٔ شما نیاز دارد، نه به استثمار کردن شما!

اهمیت آموزش

برای انجام دادن یک پروژهٔ آزاد موفق به افراد داوطلب و دارای دانش در زمینه‌های دانشی مربوط نیاز داریم. پروژه‌های آزاد برای رفع نیاز افراد در جامعه شکل می‌گیرند. افراد برای رفع این نیازها، ابتدا نیاز دارند که در زمینه‌های دانشی مرتبط آموزش ببینند. این جاست که اهمیت آموزش به افراد برای انجام پروژه‌های دانش آزاد مشخص می‌شود. برای آموزش به افراد باید روشی درست بر اساس دانش آزاد و با مشارکت اعضای جامعه ایجاد کرد. در حال حاضر مقالهٔ کلی آموزش در دانش آزاد تکمیل نشده است اما در اساس‌نامهٔ پروژه‌های آزاد قسمت چگونگی پیاده‌سازی خیلی مختصر اهمیت آموزش و روش آموزش در دانش آزاد توضیح داده شده است.

اهمیت مشارکت آموزشی

از مزایای مشارکت آموزشی افراد این است که با زیاد شدن افراد مشارکت‌کننده یک شبکه از افراد دارای دانش ایجاد می‌شود که این افراد می‌توانند نیاز یکدیگر و افراد تازه‌کار به یادگیری دانش را بر طرف کنند. نکته قابل توجه این است که این شبکهٔ آموزشی بر اساس نیاز جامعه شکل گرفته است و جامعه پشتیبان این افراد می‌باشد؛ این قضیه باعث می‌شود که بسیاری از هزینه‌ها (تکرار فرایند آموزشی برای هر فرد، هزینه‌های تحقیقاتی و ...) پایین بیاید. این مورد در اساس‌نامه پروژه‌های آزاد بخش کاهش هزینه به طور کامل توضیح داده شده است. اهمیت مشارکت آموزشی این است که هر چقدر میزان مشارکت افراد و تعداد افراد مشارکت‌کننده و کیفیت فعالیت‌های آموزشی مربوط به پروژه بالا برود، دانش مربوط به آن پروژه بسیار سریع پیشرفت می‌کند و پروژه با سرعت و کیفیت بیشتری پیش می‌رود.

همان طور که در قسمت ابتدایی این مقاله نوشته شده، پروژه‌های دانش آزاد با مشارکت داوطلبانهٔ افراد شکل می‌گیرند، با توجه به اهمیت آموزش و مشارکت آموزشی افراد بهتر است برای انجام بهتر و سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر پروژه‌ها افراد در قسمت‌های آموزشی مشارکت قابل قبولی داشته باشند.

ایجاد چرخهٔ آموزش

مشارکت آموزشی افراد یک چرخهٔ آموزشی را ایجاد می‌کند به طوری که افراد بعد از آموزش دیدن در این سیستم مشارکتی به این سیستم اضافه می‌شوند و خود آن‌ها تولیدکنندهٔ دانش می‌شوند و در این سیستم مشارکت می‌کنند. به این ترتیب بعد از مدتی منبع بزرگی از دانش ایجاد می‌شود که به راحتی در اختیار همهٔ افراد قرار دارد و افراد می‌توانند آن را بزرگ‌تر کنند. به طور خلاصه در چرخهٔ آموزش هر کس مطلبی را یاد می‌گیرد برای بهتر شدن فعالیت گروه و بهتر یاد گرفتن خودش، به دیگران یاد می‌دهد.

جلوگیری از تکرار

در روش غیرمشارکتی آموزش برای انجام پروژه، افراد مجبور می‌شوند که هر سری از ابتدا آموزش‌های تکراری به افراد جدید بدهند، اما در سیستم مشارکتی آموزش در دانش آزاد با یک بار مشارکت دانش در اختیار همهٔ افراد (داخل پروژه و خارج پروژه) قرار می‌گیرد

چگونگی مشارکت

هر فرد دارای دانش و علاقه‌مند در روش دانش آزاد به راحتی می‌تواند در پروژه‌های موجود مشارکت کند، به این صورت که محتوای آموزشی پروژه‌ها را تکمیل و تصحیح کند.

پروژه‌های نیازمند مشارکت آموزشی

جستارهای وابسته