هوش مصنوعی آزاد:مشارکت آموزشی

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

مشارکت آموزشی در پروژهٔ هوش مصنوعی آزاد

پروژهٔ هوش مصنوعی آزاد با هدف آزاد‌سازی دانش در زمینهٔ هوش مصنوعی طبق اساس‌نامهٔ پروژه‌های آزاد آغاز شده است. یکی از نیاز‌های اصلی این پروژه نوشتن مطالب آموزشی خوب و دقیق و معرفی منابع کاربردی برای انجام پروژه‌های زیرمجموعهٔ رباتیک آزاد و هوش مصنوعی آزاد می‌باشد. برای انجام دادن یک پروژه‌ی آزاد موفق در زمینهٔ هوش مصنوعی و رباتیک به افراد داوطلب و دارای دانش در زمینه‌های دانشی مرتبط به هوش مصنوعی نیاز داریم. اهمیت مشارکت آموزشی به طور کامل در صفحهٔ مشارکت آموزشی در پروژه‌های دانش آزاد نوشته شده است.


منابع مفید

به جهت داشتن یک سیستم آموزشی خوب در پروژهٔ هوش مصنوعی آزاد نیازمند این هستیم که به صورت جامع، منابع مفید هوش مصنوعی را به همهٔ افراد معرفی کنیم. نکتهٔ مهم معرفی منابع مفید جامع بودن آن می‌باشد یعنی منابع مفید و پراکندهٔ موجود را پیدا کنیم و به صورت یک جا و همراه با توضیحات معرفی کنیم.


نوشتن مطالب آموزشی آزاد

این امکان هست که ضمن انجام پروژه‌های مرتبط با هوش مصنوعی، توسط افراد در گروه‌ها مطالب علمی مختلفی نوشته شود ( تولید دانش ). انتشار دانش از طریق همین سیستم مشارکتی ایجاد‌شده و به صورت آزاد انجام می‌شود. این دانش تولید شده به عنوان مطالب آموزشی برای همهٔ افراد بر اساس نیاز خودشان در نظر گرفته می‌شود. افرادی که به پروژه‌های رباتیک و هوش مصنوعی اضافه می شوند، از همین مطالب جهت یادگیری استفاده می‌کنند.


نیاز به مشارکت

به دلیل گسترده بودن سرفصل‌های دانش هوش مصنوعی، پروژه‌های ایجاد شده در بنیاد دانش آزاد نیازمند مشارکت آموزشی افراد علاقه‌مند می‌باشد. با گسترش صفحات آموزشی به گسترش دانش آزاد در زمینهٔ هوش مصنوعی و افزایش کیفیت و سرعت پروژه‌ها کمک کنید!

آموزش کلیات هوش مصنوعی آزاد

در این جا دو رویکرد مطرح است

  • معرفی مختصر از هوش مصنوعی برای آشنایی همه: در این قسمت لازم است که معرفی کوتاهی از هوش مصنوعی نوشته شود، تا همهٔ افراد بعد از خواندن بدانند که هوش مصنوعی چیست؟ و هدف انجام پروژه‌های هوش مصنوعی آزاد چه می‌باشد.
  • آموزش مقدمات هوش مصنوعی به جهت اضافه شدن افراد به پروژه‌های کوچک: در این قسمت لازم است تا مطالب آموزشی مقدماتی در زمینهٔ رهوش مصنوعی نوشته شود و منابع مفید معرفی شود، تا افراد علاقه‌مند به یادگیری هوش مصنوعی بتوانند نیاز آموزشی خود را برطرف کنند و افراد علاقه‌مند به شرکت در پروژه‌های کوچک بتوانند بعد از خواندن این مطالب به پروژه‌های اضافه شوند و یا این که پروژه‌های مورد نظر خود را تعریف کنند.
  • ارتباط هوش مصنوعی با سایر پروژه‌های موجود از جمله رباتیک آزاد: لازم است قسمت‌هایی از دانش هوش مصنوعی که در پروژه‌های رباتیک آزاد و سایر پروژه‌ها کاربرد دارد مشخص شود و لینک این موارد آموزشی در صفحهٔ رباتیک آزاد قرار بگیرد.

آموزش برای پروژه‌های موجود

هر پروژه‌ای که ایجاد می‌شود نیازمند یک سری مطالب آموزشی و اسناد و راهنما می‌باشد. لازم است که برای پروژه‌های ایجاد شده این موارد نوشته شود.


نحوهٔ مشارکت آموزشی در پروژهٔ هوش مصنوعی آزاد

نحوهٔ مشارکت افراد در پروژه‌های آموزشی بسیار راحت می‌باشد، اگر به مشارکت آزاد در زمینهٔ هوش مصنوعی علاقه دارید، کافی است در ویکی بنیاد دانش آزاد وارد شوید و مطالبی را که نیاز به تکمیل محتوا دارند، تکمیل کنید.


پروژه‌های هوش مصنوعی آزاد نیازمند مشارکت آموزشی


جستار‌های وابسطه