جلسات برگزارشده:۱۳۹۲

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search

در این صفحه فهرست جلسات برگزارشده در سال ۱۳۹۲ نوشته شده است.

جلسهٔ ۲۵ اسفند ۱۳۹۲

ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

مکان: ساختمان شماره ۲ وزارت ارتباطات

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع کارثبت به کجا رسید؟ جانه هرکی دوست دارین بیاین یه سنگریزه رو از سر راه برداریم تا این کوهم ناپدید بشه. فقط ایده ندیم.

جلسهٔ ۱۸ اسفند ۱۳۹۲

ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

مکان: ساختمان شماره ۲ وزارت ارتباطات

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوعات پیگیری ثبت بنیاد دانش آزاد (به پیشنهاد بهداد) پیگیری برگزاری جلسات آشنایی با دانش آزاد در مدارس (به پیشنهاد بهداد) ایجاد کارگروه‌ها و فعالیت‌های عملی در راه تولید محصول آزاد (به پیشنهاد امین)

جلسهٔ ۳ دی ۱۳۹۲

ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

مکان: ساختمان شماره ۲ وزارت ارتباطات

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع مستندات لازم برای ثبت بنیاد دانش آزاد

جلسهٔ ۱۹ آذر ۱۳۹۲

ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

مکان: ساختمان شماره ۲ وزارت ارتباطات

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع ثبت بنیاد با توجه به میلی که مسعود زد

جلسهٔ ۱۲ آذر ۱۳۹۲

ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

مکان: ساختمان شماره ۲ وزارت ارتباطات

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع ادامه موضوع دوم و اصلیِ جلسهٔ ۵ آذر ۱۳۹۲ و تشکیل گروه مورد نیاز

جلسهٔ ۵ آذر ۱۳۹۲

ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

مکان: ساختمان شماره ۲ وزارت ارتباطات

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوعات پیشنهاد تعیین زمان جدید برای جلسات و گسترش تعامل بنیاد دانش آزاد با دیگر گروه‌ها و افراد که به صورت آگاه و ناخودآگاه به صورت آزاد اقدام به انتشار دانش می‌کنند، از طریق پیوندهای اینترنتی و حضور فیزیکی در جلساتشان

جلسهٔ ۲۸ آبان ۱۳۹۲

ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

مکان: ساختمان شماره ۲ وزارت ارتباطات

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوعات بررسی موارد مطروحه در جلسهٔ قبل دربارهٔ roadmap تهیهٔ معرفی‌نامهٔ جدید و روال برگزاری جلسات (به پیشنهاد صدرنژاد) و بررسی و تحلیل سیاست‌های ویکیپدیا برای رسیدن به معیارهای لازم برای اصلاح، حذف یا اضافه کردن یک موضوع یا متن به معرفی‌نامه‌ای که قرار است از ابتدا نوشته شود. (به پیشنهاد پورعابدین) و تهیهٔ دستورالعمل برگزاری جلسات بنیاد (به پیشنهاد صدرنژاد) و بررسی روش‌های علمی موجود در دنیا برای مدیریت سازمان‌های مردم نهاد (به پیشنهاد پورعابدین) و تهیهٔ تقویم یک‌ساله از ددلاین فعالیت‌های بنیاد (به پیشنهاد حسینی) و آشنایی افراد با نحوهٔ فعالیت در بنیاد دانش آزاد (به پیشنهاد یه‌انقلابی) و تهیهٔ محتوای صفحهٔ اول سایت بنیاد (به پیشنهاد صدرنژاد)

جلسهٔ ۲۱ آبان ۱۳۹۲

ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

مکان: ساختمان شماره ۲ وزارت ارتباطات

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع دستورالعمل برگزاری جلسات

جلسهٔ ۱۴ آبان ۱۳۹۲

ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

مکان: ساختمان شماره ۲ وزارت ارتباطات

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع بررسی نیازمندی به کارگروه‌های گوناگون و بحث‌های مالی و ... مرتبط با آن

جلسهٔ ۷ آبان ۱۳۹۲

ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

مکان: ساختمان شماره ۲ وزارت ارتباطات

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع بررسی کتاب رفتار سازمانی و شیوه‌نامهٔ رفتاری بنیاد دانش آزاد

جلسهٔ ۳۰ مهر ۱۳۹۲

ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوعات:

 • تهیهٔ محتوای مناسب برای صفحهٔ اول fsug
 • تهیهٔ دستورالعمل برگزاری جلسات بنیاد

مکان: ساختمان شماره ۲ وزرات ارتباطات

جلسهٔ ۲۳ مهر ۱۳۹۲

ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوعات:

 • بحث و گفتگو دربارهٔ برنامه‌های آیندهٔ بنیاد
 • بحث آزاد

مکان: ساختمان شماره ۲ وزرات ارتباطات

جلسهٔ ۹ مهر ۱۳۹۲

ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع بحث و گفتگو و جمع‌بندی نظرات تیم اجرایی دربارهٔ نقاط قوت و ضعف جشنواره و کارهای مرتبط و غیرمرتبط با جشنواره که قرار بود بلافاصله بعد از جشنواره انجام شوند و تکمیل کارهای ناقص برای استفاده در روز آزادی نرم‌افزار سال‌های آینده

مکان: ساختمان شماره ۲ وزرات ارتباطات

جلسهٔ ۲۶ شهریور ۱۳۹۲

ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع توزیع پوسترهای جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار و بحث و تبادل نظر دربارهٔ صحبت‌های مجری همایش و بررسی موارد نیازمند پیگیری تا قبل از روز جشنواره و بررسی انیمیشن و کلیپ‌هایی که قرار است پخش شوند و ارائهٔ آن‌ها به سازمان

مکان: ساختمان شماره ۲ وزرات ارتباطات

جلسهٔ ۱۹ شهریور ۱۳۹۲

ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع هماهنگی‌های جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار

مکان: ساختمان شماره ۲ وزرات ارتباطات

جلسهٔ ۱۲ شهریور ۱۳۹۲

ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوعات:

 • روشن کردن تکلیف پوستر و صفحهٔ حمایت مالی و طراحی کارت سینه و فرم نظرسنجی
 • مشخص کردن زمان برگزاری مانور و مشخص کردن محل برگزاری همایش و گرفتن لوگوی سازمان

مکان: ساختمان شماره ۲ وزرات ارتباطات

جلسهٔ ۰۵ شهریور ۱۳۹۲

ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوعات:

 • تهیهٔ فرم‌های روز همایش
 • کامل کردن محتوای صفحات سایت
 • پوستر همایش

مکان: ساختمان شماره ۲ وزرات ارتباطات

جلسهٔ ۲۹ مرداد ۱۳۹۲

ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوعات:

 • بررسی محتوای تبلیغات در جشنواره روز آزادی نرم‌افزار
 • کامل کردن محتوای صفحات سایت
 • پوستر همایش در دانشگاه‌ها
 • بررسی شرایط ایجاد فونت آزاد

مکان: ساختمان شماره ۲ وزرات ارتباطات

جلسهٔ ۲۲ مرداد ۱۳۹۲

ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع بررسی محتوای تبلیغات در جشنواره روز آزادی نرم‌افزار

مکان: ساختمان شماره ۲ وزرات ارتباطات

جلسهٔ ۱۵ مرداد ۱۳۹۲

ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع کم و کاستی‌های جشنواره روز آزادی نرم‌افزار و فونت آزاد

مکان: ساختمان شماره ۲ وزرات ارتباطات

جلسهٔ ۸ مرداد ۱۳۹۲

ساعت ۱۶ الی ۱۸

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع روش‌های حمایت، تبلیغات، دریافت محتوا برای انتشار، سیاست برخورد با محتواهای آموزشی

مکان: پارک ملت

جلسهٔ ۱ مرداد ۱۳۹۲

ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع اعلام زمان دقیق مورد نیاز توسط افرادی که ارائه دارن (باید قبل از شروع جلسه اندازه‌گیری شده باشه) و مشخص کردن محتوای صحبت‌های مجری برنامه، مشخص کردن مسئولیت‌ها، لیست امکانات و حداقل نفراتی که در هر بخش لازم است و مشخص کردن محتوای اطلاع‌رسانی جشنواره و اهدافش و ... که بصورت کاغذی قرار هست در اجتماعات هدف صورت بگیره و مشخص شدن محتوای کاغذهایی که قرار هست در طول همایش پرینت بشه مثلا در مورد برنامهٔ جشنواره، روزنامه‌دیواری، معرفی هر کارگاه، راهنمای محل و ...

مکان: ساختمان شماره ۲ وزرات ارتباطات

جلسهٔ ۲۵ تیر ۱۳۹۲

ساعت ۱۶ الی ۱۸

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع بحث و بررسی مقالات ارائه شده برای SFD و انتخاب موضوعات ارائه‌های بخش همایش روز آزادی نرم‌افزار از بین مقالات ارسال شده

مکان: ساختمان شماره ۲ وزرات ارتباطات

جلسهٔ ۱۸ تیر ۱۳۹۲

ساعت ۱۶ الی ۱۸

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع نوشتن توضیحات کارگاه‌ها (مثلا لیست بازی‌ها) و بررسی نیازمندی‌های کارگاه‌ها و بحث و بررسی مقالات ارائه شده برای SFD

مکان: ساختمان شماره ۲ وزرات ارتباطات

جلسهٔ ۱۱ تیر ۱۳۹۲

ساعت ۱۶ الی ۱۸

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع نوشتن و طرح جدول scene و درست کردن امکان ارسال مقالات

مکان: ساختمان شماره ۲ وزرات ارتباطات

جلسهٔ ۴ تیر ۱۳۹۲

ساعت ۱۶ الی ۱۸

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع عوامل مورد بررسی برای تبلیغات هدفمند در اجتماعات هدف روز آزادی نرم‌افزار

مکان: ساختمان شماره ۲ وزرات ارتباطات

جلسهٔ ۲۸ خرداد ۱۳۹۲

ساعت ۱۶ الی ۱۸

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع تهیهٔ برنامه و تودولیست برگزاری همایش با اولویت‌بندی و مطالعه و بررسی مستندات تلاش‌های صورت گرفته برای روز آزادی نرم‌افزار سال قبل و قرار گرفتن قسمت‌های مفید آن برای همایش امسال روی ویکی

مکان: ساختمان شماره ۲ وزرات ارتباطات

جلسهٔ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

ساعت ۱۷ الی ۱۸

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد (گروه رباتیک آزاد) با موضوع بررسی لیگ رباتیک و برنامه ریزی جلسات بعدی

مکان: پارک ملت

جلسهٔ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع تهیه برنامهٔ کاری (Milestone) و اضافه کردن یک بخش جدید به معرفی‌نامه با عنوان Get Involved و getting started

مکان: پارک دانشجو

جلسهٔ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

ساعت ۱۷ الی ۱۹

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع معرفی نرم‌افزار و دانش آزاد

مکان: ساختمان شماره ۲ وزرات ارتباطات

جلسهٔ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

ساعت ۱۷ تا ۲۰:۳۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد (گروه رباتیک آزاد) با موضوع اهداف گروه در کوتاه مدت و بلند مدت

مکان: پارک ملت

جلسهٔ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

ساعت ۱۷ الی ۱۹

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع معرفی نرم‌افزار آزاد و بحث دربارهٔ سیاست چماق و هویج

مکان: ساختمان شماره ۲ وزرات ارتباطات

جلسهٔ ۱۰ فروردین ۱۳۹۲

ساعت ۱۵ تا ۱۸

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع برآورد حجم کار و مدت زمان باقی‌مانده تا روز آزادی نرم‌افزار

مکان: کافی‌شاپ لمیز

جلسهٔ ۸ فروردین ۱۳۹۲

ساعت ۱۴ تا ۱۷

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع تکمیل معرفی‌نامه

مکان: کافی‌شاپ لمیز

جلسهٔ ۴ فروردین ۱۳۹۲

ساعت ۱۷ تا ۲۰

جلسهٔ بنیاد دانش آزاد با موضوع تکمیل معرفی‌نامه

مکان: کافی‌شاپ لمیز