فهرست کامل فعالیت‌ها

From بنیاد دانش آزاد
Jump to: navigation, search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎فارسی

در این صفحه فهرست کامل فعالیت‌های بنیاد دانش آزاد را مشاهده می‌کنید. این فهرست بر اساس صفحات ویکی و ترلو بنیاد دانش آزاد ایجاد شده است.

پروژه‌ها

در ادامه فهرستی از پروژه‌ها نوشته شده

پروژه‌های فعال

در این قسمت فهرست کامل پروژه‌های فعال بنیاد دانش آزاد را مشاهده می‌کنید. پروژه‌های فعال پروژه‌هایی هستند که در حال حاضر افراد در انجام دادن آن‌ها مشارکت می‌کنند. توضیحات هر پروژه داخل صفحهٔ خود پروژه نوشته شده است.

سایر پروژه‌ها

در این قسمت سایر پروژه‌های بنیاد دانش آزاد را مشاهده می‌کنید. این پروژه‌ها، پروژه‌هایی هستند که از ابتدا مشارکت‌کننده‌ای برای انجام آن‌ها وجود نداشته یا در گذشته مشارکت‌کننده داشته‌اند و هم‌اکنون مشارکت‌کننده ندارند. همچنین به جهت جذب مشارکت جامعه برخی از پروژه‌های آزاد را که بیرون از بنیاد دانش آزاد انجام می‌شوند، به این فهرست اضافه کردیم. هر زمان مشارکت‌کننده‌ای به این پروژه‌ها اضافه شود، این پروژه‌ها دوباره فعال می‌شوند. توضیحات هر پروژه داخل صفحهٔ خود پروژه نوشته شده است.

مقالات

فهرست مقالات:

مقالات و مستندات آماده

در این قسمت مقالات و مستنداتی را مشاهده می‌کنید که در حال حاضر یک نسخه از آن‌ها آماده شده است. همچنین این مقالات با مشارکت افراد در حال تکمیل می‌باشند.

مقالات و مستندات در حال نگارش

در این قسمت مقالاتی را مشاهده می‌کنید که نسخهٔ آماده‌ای ندارند و با مشارکت افراد در حال نگارش می‌باشند.

همایش‌ها

از جمله فعالیت‌های بنیاد دانش آزاد برگزاری همایش‌هاست، که در این جا فهرستی از آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

همایش‌های پیش‌ رو

همایش‌های برگزار شده

همایش‌هایی که برگزار نشد

سایر فعالیت‌ها